Blog

Prawo cywil

Opiniowanie umów w prawie cywilnym. Jak chronić swoje interesy?

Umowa to dokument w pełni wiążący. Dlatego przed jej podpisaniem powinniśmy wziąć pod uwagę wszelkie ewentualne skutki zawartych w niej zapisów – a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady specjalisty.

rejestracja znaku

Rejestracja znaku towarowego. Etapy postępowania

Chcesz zastrzec znak towarowy? Musisz go najpierw zarejestrować w Urzędzie Patentowym, przechodząc kolejne etapy złożonej procedury. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z profesjonalnego wsparcia naszej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w dziedzinie prawa własności przemysłowej. W tym artykule przedstawiamy krok po kroku, jak przebiega proces rejestracji znaku towarowego. Procedura rejestracji znaku towarowego w 7 […]

podpisywanie dokumentów

Umowa przedwstępna w polskim systemie prawnym

Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony umowy zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Umowa, która zgodnie z umową przedwstępną powinna zostać zawarta w przyszłości, jest nazywana umową przyrzeczoną lub umową definitywną. Umowa przedwstępna została uregulowana w artykułach 389 – 390 Kodeksu cywilnego, które zawierają m.in. postanowienia dotyczące […]

Różnice między

Różnice między fuzją a przejęciem

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce wymuszają na firmach elastyczne dopasowywanie się do wciąż zmieniającej się sytuacji. Jednym ze sposobów rozwoju i ekspansji na nowe rynki jest przejmowanie innych firm w celu pozyskania ich klientów, zdobycia wykorzystywanych przez nie technologii czy korzystanie z osiągniętej przez nie dobrej pozycji rynkowej w kolejnych obszarach. Sposobem na powiększanie zasięgu […]

ugodę pozasądową

Jak zawrzeć ugodę pozasądową?

Toczenie sporów sądowych nie zawsze jest najbardziej efektywną metodą działania. Przygotowanie i złożenie pozwu oraz uczestnictwo w rozprawach i ewentualna droga odwoławcza wiążą się z koniecznością ponoszenia określonych kosztów, związanych zarówno z opłatami sądowymi, jak i obsługą prawną. Poważnym problemem może być również przewlekłość postępowania. Nierzadko wygranie sprawy wymaga przedstawiania licznych opinii biegłych, których przygotowanie może […]

krs

Jakie informacje należy zgłaszać do KRS?

Kancelarie to niezwykle ważne instytucje, których przedstawiciele stoją na straży sprawiedliwości i praworządności. Świadczenie usług prawnych w postaci porady lub konsultacji należy do głównych obowiązków radców, którzy nierzadko występują także jako obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Z tego typu oferty korzystają zarówno firmy oraz instytucje, jak i osoby prywatne.