Blog

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kto, gdzie i kiedy musi go utworzyć?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią środki finansowe gromadzone przez pracodawcę w celu udzielania wsparcia socjalnego osobom do tego uprawnionym. Środki finansowe przeznaczone na Fundusz Socjalny muszą się znajdować na osobnym rachunku bankowym, a pochodzą z odpisów podstawowych i zwiększeń dokonywanych przez pracodawcę. Więcej o Funduszu Socjalnym w dalszej części wpisu. Zapraszamy do zapoznania się z […]

Wezwanie do zapłaty

Jak przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to rodzaj pisma windykacyjnego; wykorzystywane jest ono przez przedsiębiorców w sytuacji, gdy zawiodły wszystkie próby polubownego odzyskania długu. Co należy wiedzieć o przedsądowym wezwaniu do zapłaty Obowiązek wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty wynika z Kodeksu Postępowania Cywilnego, a ściśle rzecz ujmując – jego nowelizacji wdrożonej w styczniu 2016 r. Jeżeli mimo […]

Regulamin pracy

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Regulamin pracy powinien zostać ustalony przez pracodawcę w porozumieniu z organizacją związkową zakładu. Dowiedz się, jak powinien wyglądać i co należy w nim umieścić.

Prawo cywil

Opiniowanie umów w prawie cywilnym. Jak chronić swoje interesy?

Umowa to dokument w pełni wiążący. Dlatego przed jej podpisaniem powinniśmy wziąć pod uwagę wszelkie ewentualne skutki zawartych w niej zapisów – a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady specjalisty.

rejestracja znaku

Rejestracja znaku towarowego. Etapy postępowania

Chcesz zastrzec znak towarowy? Musisz go najpierw zarejestrować w Urzędzie Patentowym, przechodząc kolejne etapy złożonej procedury. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z profesjonalnego wsparcia naszej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w dziedzinie prawa własności przemysłowej. W tym artykule przedstawiamy krok po kroku, jak przebiega proces rejestracji znaku towarowego. Procedura rejestracji znaku towarowego w 7 […]

podpisywanie dokumentów

Umowa przedwstępna w polskim systemie prawnym

Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony umowy zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Umowa, która zgodnie z umową przedwstępną powinna zostać zawarta w przyszłości, jest nazywana umową przyrzeczoną lub umową definitywną. Umowa przedwstępna została uregulowana w artykułach 389 – 390 Kodeksu cywilnego, które zawierają m.in. postanowienia dotyczące […]