Obsługa spółek w zakresie prawa handlowego w Bielsku-Białej

W polskim prawodawstwie prawo handlowe stanowi jedną z gałęzi prawa gospodarczego i obejmuje obsługę prawną spółek oraz firm. Pełni ono funkcję regulującą, kładąc nacisk na stosunki między poszczególnymi przedsiębiorcami, relacje zaistniałe wewnątrz spółek prawa handlowego, jak również stosunki pomiędzy wspomnianymi spółkami a osobami trzecimi. Radcy prawni i adwokaci z naszej kancelarii prawnej dokładają starań, aby treść umów zawieranych na gruncie prawa handlowego odpowiednio chroniła przedsiębiorców. Pomagamy również przy bieżącej obsłudze spółek z zakresu prawa pracy w ramach stałej współpracy z klientami biznesowymi.

Łączenie spółek handlowych – fuzje i przejęcia firm

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego z uwzględnieniem wszystkich ich organów. Udzielamy rzetelnej pomocy przy obsłudze procesów tworzenia, łączenia, podziału oraz likwidacji i przejęcia firm. Nasi radcy prawni na indywidualne życzenie klientów opracowują teksty statutów i regulaminów spółek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zespół kancelarii zajmuje się też przygotowywaniem dokumentów celem zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zdarzeń podlegających wpisowi i reprezentacją klientów w tym zakresie.

Stała obsługa prawna firm obejmuje profesjonalne doradztwo w zakresie bieżącej działalności firmy oraz podejmowanych inwestycji kapitałowych, czy też innych decyzji biznesowych. W ramach współpracy pomagamy w konstruowaniu dokumentów, przeprowadzamy analizy, a także zajmujemy się dochodzeniem należności od wierzycieli.

Obsługa prawna spółek związana jest między innymi z wykonywaniem zadań takich jak:

 • uczestnictwo w negocjacjach handlowych,
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • obsługa procesów przekształcania spółek,
 • doradztwo i pomoc w kwestii likwidacji firm,
 • weryfikacja umów podpisywanych z kontrahentami,
 • rejestracja w KRS i wprowadzanie wszelkich zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców w Bielsku-Białej

W ramach prawa handlowego regulacji podlega kompleksowa obsługa przedsiębiorców i dokonywanych między nimi czynności handlowych. Wykonywane zadania obejmują między innymi:

 • pomoc w opracowywaniu umów, statutów itp.,
 • doradztwo w zakresie postępowań upadłościowych bądź restrukturyzacyjnych,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju opinii prawnych,
 • porady w obrębie prawa pracy i BHP,
 • sporządzanie dokumentacji wewnątrzzakładowych,
 • obsługa spraw w postępowaniach administracyjnych.

Powierzając nam obsługę prawną przedsiębiorstwa, mogą Państwo liczyć na wnikliwe i rzetelne opiniowanie umów szkoleniowych, licencyjnych bądź o świadczenie usług. Co więcej, zajmujemy się również doradztwem w zakresie prawa własności przemysłowej. Z naszej strony zapewniamy specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i indywidualne nastawienie na konkretne potrzeby Klienta.

Reprezentacja firm w sądzie

Nasza kancelaria w Bielsku-Białej zajmuje się również reprezentacją firm w sądzie. Podejmujemy się spraw przedsiębiorstw z wielu branż o różnej wielkości. Zdobyliśmy doświadczenie zarówno w zakresie reprezentowania małych firm, jak i większych przedsiębiorstw nastawionych nawet na działalność międzynarodową. Prowadzone postępowania mogą między innymi dotyczyć:

 • naruszeń praw autorskich,
 • spraw z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych,
 • windykacji należności,
 • wdrażania i zabezpieczania nowych technologii,
 • reprezentacji w postępowaniach rejestrowych KRS.

Oprócz tego zajmujemy się także postępowaniem pozasądowym wraz z obsługą egzekucji komorniczych. Po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa obsługujemy kwestie związane z przygotowywaniem zażaleń czy apelacji, sporządzaniem różnego rodzaju wniosków i pism procesowych. Naszych Klientów reprezentujemy przed Sądem Najwyższym, w sądach powszechnych oraz przed organami administracyjnymi.

Usługi prawne dla firm jednoosobowych i spółek

Nasi radcowie i adwokaci mają doświadczenie w obsłudze prawnej firm jednoosobowych i spółek, a przy tym posiadają wszelkie niezbędne kwalifikacje do podejmowania różnego rodzaju czynności prawnych. Dzięki temu mogą Państwo liczyć na kompetentną doraźną pomoc oraz sposobność podjęcia stałej współpracy dotyczącej zarówno spraw cywilnych czy gospodarczych, jak i rejestrowych. Zapraszamy do zapoznania z ofertą kancelarii i kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań.