PRAWO HANDLOWE – OBSŁUGA SPÓŁEK, FUZJE I PRZEJĘCIA FIRM

W polskim prawodawstwie prawo handlowe stanowi jedną z gałęzi prawa gospodarczego. Pełni ono funkcję regulującą, kładąc nacisk na stosunki między poszczególnymi przedsiębiorcami, relacje zaistniałe wewnątrz spółek prawa handlowego, jak również stosunki pomiędzy wspomnianymi spółkami a osobami trzecimi. Specjaliści naszej kancelarii prawnej dokładają starań, aby treść umów zawieranych na gruncie prawa handlowego odpowiednio chroniła przedsiębiorców. Pomagamy również przy bieżącej obsłudze spółek w ramach stałej współpracy z Klientami biznesowymi.

USŁUGI PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA HANDLOWEGO– FUZJE I PRZEJĘCIA FIRM

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, z uwzględnieniem wszystkich ich organów. Udzielamy rzetelnej pomocy przy obsłudze procesów tworzenia, łączenia, podziału oraz likwidacji i przejęcia firm. Nasi radcy prawni na indywidualne życzenie Klientów opracowują teksty statutów i regulaminów spółek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zespół kancelarii zajmuje się też przygotowywaniem dokumentów celem zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zdarzeń podlegających wpisowi i reprezentacją Klientów w tym zakresie.

Stała obsługa prawna firm obejmuje profesjonalne doradztwo w zakresie bieżącej działalności firmy oraz podejmowanych inwestycji kapitałowych czy też innych decyzji biznesowych. W ramach współpracy pomagamy w konstruowaniu dokumentów, przeprowadzamy analizy, a także zajmujemy się dochodzeniem należności od wierzycieli.