Współpracownicy

Współpracownik

Bogumił Kuś – adwokat niemiecki współpracujący z Kancelarią

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Polsce odbył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski. Do końca 1988r. pracował w Polsce jako sędzia. Następnie odbył aplikację i zdał egzamin państwowy II stopnia Północnej Nadrenii-Westfalii. Od 1995r jest adwokatem w Niemczech wpisanym na listę Brandenburskiej Izby Adwokackiej. W 2001r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Posiada niemiecką specjalizację z tytułem „adwokat specjalista prawa transportowego i spedycyjnego” od roku 2009.

Dysponuje dużym, wynikającym z wieloletniej praktyki doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców w Polsce i w Niemczech, począwszy od zakładania przedsiębiorstw, poprzez ich rozwój, dochodzenie roszczeń, obronę przed roszczeniami do reprezentacji przed sądem. Szczególne doświadczenia i punkt ciężkości działalności leży na obszarze problematyki transgranicznej, zwłaszcza w kwestiach prawa transportowego i ubezpieczeniowego.

W 2018 roku otrzymał prestiżową nagrodę specjalną „Złoty Paragraf ” Dziennika Gazeta Prawna.

Michał Kaczanowski – radca prawny

Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej.

W 2014 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.

W 2020 roku wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Od 2015 roku związany z Kancelarią Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. w Bielsku-Białej.

Biegle włada prawniczym językiem angielskim, będąc posiadaczem certyfikatu TOLES Advanced.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa ubezpieczeniowego i transportowego. Opracowuje i opiniuje umowy a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych.

Odpowiada w Kancelarii za kontakty z kancelariami zagranicznymi, współpracującymi z Kancelarią Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p.

Pracownik
Pracownik

Dagmara Grzywacz – radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu mediacji i innych metod alternatywnego rozwiązywania sporów.

Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego w 2016 roku. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Katowicach.

Od 2012 roku związana z Kancelarią Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. w Bielsku-Białej.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej oraz prawa wekslowego. Opracowuje i opiniuje umowy a także reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych. Posługuje się językiem angielskim.

Aleksandra Gładkowska – radca prawny

Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 2015-2017 r. odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego. W 2018 roku wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Od 2013 roku związana z Kancelarią Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. w Bielsku-Białej.

Biegle włada językiem angielskim (Certificate in Advanced English). W zakresie podstawowym posługuje się również językiem niemieckim oraz francuskim.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa zobowiązań oraz prawa wekslowego. Opracowuje i opiniuje umowy a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych.

AGładkowska