Współpracownicy

Współpracownik

Bogumił Kuś – adwokat niemiecki współpracujący z Kancelarią

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Polsce odbył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski. Do końca 1988r. pracował w Polsce jako sędzia. Następnie odbył aplikację i zdał egzamin państwowy II stopnia Północnej Nadrenii-Westfalii. Od 1995r jest adwokatem w Niemczech wpisanym na listę Brandenburskiej Izby Adwokackiej. W 2001r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Posiada niemiecką specjalizację z tytułem „adwokat specjalista prawa transportowego i spedycyjnego” od roku 2009.

Dysponuje dużym, wynikającym z wieloletniej praktyki doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców w Polsce i w Niemczech, począwszy od zakładania przedsiębiorstw, poprzez ich rozwój, dochodzenie roszczeń, obronę przed roszczeniami do reprezentacji przed sądem. Szczególne doświadczenia i punkt ciężkości działalności leży na obszarze problematyki transgranicznej, zwłaszcza w kwestiach prawa transportowego i ubezpieczeniowego.

W 2018 roku otrzymał prestiżową nagrodę specjalną „Złoty Paragraf ” Dziennika Gazeta Prawna.