Usługi prawne – zakres obsługi prawnej

Kancelaria Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. świadczy rozbudowane usługi prawne dotyczące m.in. wydawania opinii prawnych, zastępstwa procesowego czy udziału w negocjacjach. W związku z dziedzinami prawa stanowiącymi naszą specjalizację, oferujemy pomoc przede wszystkim podmiotom gospodarczym – spółkom i przedsiębiorcom – zarówno w formie stałej obsługi, jak i konsultacji dotyczących określonych zagadnień.

Zakres oferowanych usług prawnych

 

Główne dziedziny, w których się specjalizujemy to:

 

 1. PRAWO HANDLOWE, W TYM FUZJE I PRZEJĘCIA
  • obsługa procesów tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji spółek,
  • opracowywanie tekstów statutów, regulaminów,
  • obsługa prawna organów spółek,
  • przygotowywanie dokumentów, celem zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zdarzeń podlegających wpisowi oraz reprezentacja Klientów w tym zakresie,
  • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego.
 2. PRAWO CYWILNE
  • przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód,
  • opiniowanie umów, mając na względzie interes Klienta,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie prawnych zabezpieczeń należności,
  • udział w mediacjach,
  • przygotowywanie pism procesowych w toku spraw sądowych,
  • reprezentowanie stron w sporach cywilnych przed sądami wszystkich instancji,
  • sporządzanie opinii prawnych.
 3. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
  • przygotowywanie przesądowych wezwań do zapłaty,
  • prowadzenie postępowań sądowych, obejmujących wniesienie pozwu oraz uzyskanie tytułu wykonawczego,
  • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,
  • prowadzenie i nadzór postępowań egzekucyjnych, zmierzających do wyegzekwowania należności.
 4. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  • rejestracja znaków towarowych, wynalazków , wzorów przemysłowych i użytkowych,
  • prowadzenie postępowań w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz postępowań sądowych dotyczących własności przemysłowej,
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego,
  • opiniowanie umów pod kątem ich zgodności z prawem własności przemysłowej i prawem autorskim.
 5. PRAWO PRACY
  • opiniowanie dokumentów w zakresie prawidłowości nawiązania, rozwiązania oraz zmiany stosunku pracy,
  • przygotowywanie umów z zakresu prawa pracy,
  • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie spraw sądowych w zakresie roszczeń, wynikających ze stosunku pracy,
  • opiniowanie oraz przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 6. POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub układowej,
  • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz dalszych pism w toku postępowania,
  • reprezentowanie i nadzór w postępowaniu upadłościowym,

Nasze usługi obejmują pomoc prawną udzielaną w czasie bezpośrednich spotkań w siedzibie Kancelarii lub u Klienta. Wspólnicy (Wiesław Chrapkiewicz, Urszula Gworek, Mirosław Hejosz) oraz pracownicy Kancelarii są do Państwa dyspozycji w naszej siedzibie w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 153. Udzielamy również porad telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.