USŁUGI PRAWNE – ZAKRES OBSŁUGI PRAWNEJ BIELSKO-BIAŁA

Kancelaria Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. świadczy rozbudowane usługi prawne dotyczące m.in. wydawania opinii prawnych, zastępstwa procesowego czy udziału w negocjacjach. W związku z dziedzinami prawa stanowiącymi naszą specjalizację oferujemy pomoc przede wszystkim podmiotom gospodarczym – spółkom i przedsiębiorcom – zarówno w formie stałej obsługi, jak i konsultacji dotyczących określonych zagadnień.

Doradztwo prawne – zakres oferowanych usług prawnych

Usługi doradztwa prawnego w naszej kancelarii w Bielsku-Białej dotyczą szerokiego spectrum wielu dziedzin prawa, w tym m.in. cywilnego wraz z zastępstwem procesowym czy prawa pracy w zakresie opiniowania umów dotyczących stosunku pracy. Poniżej prezentujemy Państwu główne dziedziny, w których się specjalizujemy:

PRAWO HANDLOWE – OBSŁUGA PRAWNA FIRM

 • obsługa procesów tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji spółek,
 • opracowywanie tekstów statutów, regulaminów,
 • obsługa prawna organów spółek,
 • przygotowywanie dokumentów, celem zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zdarzeń podlegających wpisowi oraz reprezentacja Klientów w tym zakresie,
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego.

PRAWO CYWILNE

 • przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód,
 • opiniowanie umów, mając na względzie interes Klienta,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie prawnych zabezpieczeń należności,
 • udział w mediacjach,
 • przygotowywanie pism procesowych w toku spraw sądowych,
 • reprezentowanie stron w sporach cywilnych przed sądami wszystkich instancji,
 • sporządzanie opinii prawnych.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 • przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie postępowań sądowych, obejmujących wniesienie pozwu oraz uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,
 • prowadzenie i nadzór postępowań egzekucyjnych, zmierzających do wyegzekwowania należności.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • rejestracja znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz postępowań sądowych dotyczących własności przemysłowej,
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego,
 • opiniowanie umów pod kątem ich zgodności z prawem własności przemysłowej i prawem autorskim.

PRAWO PRACY

 • opiniowanie dokumentów w zakresie prawidłowości nawiązania, rozwiązania oraz zmiany stosunku pracy,
 • przygotowywanie umów z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie spraw sądowych w zakresie roszczeń, wynikających ze stosunku pracy,
 • opiniowanie oraz przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE

 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub układowej,
 • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz dalszych pism w toku postępowania,
 • reprezentowanie i nadzór w postępowaniu upadłościowym.

Analizy prawne i doradztwo

W ramach powierzanych nam zadań wykonujemy analizy prawne różnego rodzaju dokumentów. Obejmuje to między innymi weryfikowanie ich poprawności, stanu faktycznego oraz opracowania strategii działania w kwestii efektywnego uargumentowania stanowiska naszego Klienta. Oprócz tego udzielamy porad prawnych w zakresie sporządzania projektów kontraktów, gwarantując tym samym należycie uregulowane stosunki prawne stron.

Wystawiamy opinie prawne w formie pisemnych analiz dotyczących konkretnych dokumentów. Dzięki temu mają Państwo dostęp do rzetelnej oraz merytorycznej oceny prawnej i interpretacji pod kątem obowiązujących przepisów. Każde tego typu pismo przygotowujemy wieloetapowo, począwszy od wprowadzenia, poprzez weryfikację, a skończywszy na wyczerpującej konkluzji. Sporządzanie opinii prawnych może dotyczyć m.in.:

 • intercyz,
 • umów handlowych,
 • umów alimentacyjnych,
 • dokumentów spadkowych,
 • umów najmu.

Nasze usługi obejmują pomoc prawną udzielaną w czasie bezpośrednich spotkań w siedzibie Kancelarii lub u Klienta. Wspólnicy (Wiesław Chrapkiewicz, Urszula Gworek, Mirosław Hejosz) oraz pracownicy Kancelarii są do Państwa dyspozycji w naszej siedzibie w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 153. Udzielamy również porad telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.