Prawo pracy dla przedsiębiorców

Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zatrudnia swoich pracowników w oparciu o umowę o pracę. Przedsiębiorcy muszą uporać się z wieloma obowiązkami spoczywającymi na nich jako na pracodawcach, które są szczegółowo określone w przepisach prawa pracy. Biorąc pod uwagę rozległość i zawiłość polskich przepisów, przygotowaliśmy ofertę kompleksowej opieki prawnej, która zapewni przedsiębiorcom prawidłowe prowadzenie dokumentacji oraz zawieranie korzystnych umów. Radcy prawni z naszej kancelarii pomogą w uporządkowaniu wszelkich spraw związanych z prawem pracy, służąc radą i pomocą wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom.

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Proponujemy obsługę prawną, obejmującą szerokie spektrum zagadnień prawa pracy. W zakres kompetencji radców prawnych z naszej kancelarii prawnej wchodzi opiniowanie dokumentów pod kątem prawidłowości nawiązania, rozwiązania i zmiany stosunku pracy, przygotowywanie umów o pracę oraz umów prawa cywilnego. Ponadto opiniujemy i przygotowujemy regulaminy pracy i wynagradzania oraz regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Reprezentujemy klientów oraz prowadzimy sprawy sądowe w zakresie roszczeń, które wynikają ze stosunku pracy, zabezpieczając interesy przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem świadczonych przez nas usług prawnych w Bielsku-Białej i w Żywcu.