Prawo pracy

Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą funkcjonuje w oparciu o potencjał osób zatrudnionych na umowę o pracę. Przedsiębiorcy muszą uporać się z wieloma obowiązkami, spoczywającymi na nich jako na pracodawcach, które to są szczegółowo określone w przepisach prawa pracy. Specjaliści kancelarii prawnych pomagają w uporządkowaniu wszelkich praw związanych z prawem pracy, służąc radą i pomocą wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom.

USŁUGI PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Proponujemy obsługę prawną, obejmującą szerokie spektrum zagadnień prawa pracy. W zakres kompetencji naszych radców prawnych wchodzi opiniowanie dokumentów pod kątem prawidłowości nawiązania, rozwiązania i zmiany stosunku pracy, a także przygotowywanie umów z zakresu prawa pracy. Ponadto, opiniujemy i przygotowujemy regulaminy pracy i wynagradzania oraz regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Reprezentujemy Klientów oraz prowadzimy sprawy sądowe w zakresie roszczeń, które wynikają ze stosunku pracy.