Prawo własności przemysłowej

Własność przemysłowa podlega szczególnej ochronie. Prawo pozwala osobie uprawnionej podejmować decyzje o korzystaniu z jej dóbr intelektualnych – wydawać pozwolenia lub zakazy wobec innym podmiotów, które chciałyby tę własność wykorzystać na własny użytek, chociażby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo własności przemysłowej nieustannie ewoluuje, a najlepszy tego przykład stanowi reforma z 2015 r., dotycząca europejskiego systemu znaków towarowych. Aby zorientować się we wszelkich zawiłościach prawa własności i patentów, warto korzystać z pomocy wykwalifikowanego radcy prawnego.

USŁUGI PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W naszej kancelarii prawnej wiemy, czym jest własność przemysłowa. Obsługa prawna firm obejmuje wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Ponadto, opiniujemy umowy pod kątem ich zgodności z prawem własności przemysłowej i prawem autorskim. Służymy pomocą przy opracowaniu wniosków  o udzielenie prawa ochronnego na   znaki towarowe , udzielenie patentu na wynalazki  , udzielenie prawa z rejestracji na wzory przemysłowe , zarówno w Polsce jak i w każdym innym Państwie . Prowadzimy postępowania w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP i inne postępowania sądowe związane z własnością przemysłową.