Blog

ludzie biznesu

Co zrobić, by efektywniej prowadzić biznes?

Prowadzenie własnego biznesu to zadanie, które wymaga wyjątkowych umiejętności, wiedzy, sporej dozy doświadczenia, a także pasji. Trzeba liczyć się z tym, że będzie wiele przeciwności losu stojących na drodze, w tym m.in. podatkowe obciążenia, niewypłacalni kontrahenci, zawiłości prawne, w których trudno się odnaleźć itd. Dlaczego warto szukać rozwiązań, które sprawią, że zawsze uda się osiągnąć […]

Na czym polega postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne to czynności podejmowane przez strony i organy egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Podejmowane są głównie wówczas, gdy istnieje konieczność wyegzekwowania od niesolidnego płatnika jego zobowiązań. Możliwe jest przy tym wdrożenie działań prowadzonych na drodze przymusu lub niezależnie od woli dłużnika.

Co wchodzi w skład audytu spółki?

Audyt spółki (due diligence) polega na badaniu stanu przedsiębiorstwa w celu przeanalizowania różnych obszarów działania i identyfikacji potencjalnych ryzyk prawnych i wyeliminowaniu ich konsekwencji. To istotny element każdej transakcji sprzedaży firmy czy jej aktywów. Wnioski z audytu są przydatne podczas podejmowania kluczowych dla organizacji decyzji.

kobieta czytająca dokumenty

Zmiana umowy spółki z o.o. – najważniejsze kwestie

Do zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzi najczęściej w przypadku, gdy jest to absolutnie konieczne. Wynika to z faktu, że każda modyfikacja w dokumencie definiującym działalność spółki, wymaga nie tylko udziału wszystkich wspólników, ale i przejścia określonej procedury.

doradztwo prawne

Na czym polega obsługa prawna organów spółek?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości przepisów np. w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracy. Dynamiczne zmiany w polskim ustawodawstwie niejednokrotnie są powodem wielu niejasności, dlatego często jednym rozsądnym wyjściem jest skorzystanie ze wsparcia prawnika lub radcy prawnego. Pomoc może obejmować stałą obsługę prawną bądź też doraźne wsparcie konsultacyjne. Z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejszym rozwiązaniem […]

wypadek w pracy

Wypadek w miejscu pracy. Kto za niego odpowiada?

Za wypadek w pracy uznaje się zdarzenie, do którego doszło nagle w czasie wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Jego skutkiem może być uszczerbek na zdrowiu pracownika, a w skrajnych przypadkach również i jego śmierć. W większości takich sytuacji pracownik lub rodzina zmarłego mogą ubiegać się o odszkodowanie. Są jednak pewne wyjątki. Wszystko zależy od […]