Usługi z zakresu prawa cywilnego

Prawo cywilne to gałąź prawa najsilniej związana z życiem codziennym. Odpowiada ono przede wszystkim za normowanie stosunków prawnych między podmiotami prawa prywatnego, osobami fizycznymi oraz prawnymi. Rozległość zagadnień związanych z prawem cywilnym – ilość tworzonych ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych – sprawia, że odnalezienie się w zawiłościach prawnych nie jest proste dla zwykłego obywatela. W takich sytuacjach swoją pomocą służą prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych CGH. Oferujemy swoje usługi w Bielsku-Białej i Żywcu, ale udzielamy również porad na odległość.

Usługi pełnomocnika procesowego

Pomoc prawnika doświadczonego w prawie cywilnym będzie nieoceniona zawsze wtedy, kiedy sporu nie da się rozwiązać polubownie lub nie są Państwo pewni, jakie dalsze kroki podjąć. Jeżeli przeciwko Państwu wytoczono proces cywilny, niezastąpione jest ustanowienie pełnomocnika procesowego, zapewni to profesjonalną reprezentację przed sądem. Ponadto warto skorzystać z pomocy prawnika przy sporządzaniu i zawieraniu umów, aby zyskać pewność, że zapisy w dokumencie są jednoznaczne i zabezpieczają Państwa interesy.

Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych CGH w Bielsku-Białej pomogą w interpretacji przepisów prawa cywilnego, przygotowaniu projektów umów, porozumień i ugód. Opiniujemy umowy, podejmujemy czynności w celu dochodzenia roszczeń. W przypadku wystąpienia sytuacji spornych bierzemy udział w mediacjach. Odpowiadamy za przygotowywanie pism procesowych w toku spraw sądowych. Możemy reprezentować strony w sporach o charakterze cywilnym przez sądami wszystkich instancji.