Odzyskiwanie długów ze wsparciem kancelarii prawnej

Roszczenie to szczególny rodzaj prawa podmiotowego stanowiący uprawnienie do żądania od innej osoby konkretnego zachowania w sytuacji, kiedy nie dotrzymała ona ustalonych zobowiązań całkowicie lub terminowo. Osoba, której roszczenie przysługuje, zgodnie z przyjętą terminologią jest nazywana wierzycielem. Osobę, na której ciąży obowiązek regulacji roszczenia, określa się natomiast mianem dłużnika. Dochodzenie roszczeń nie zawsze jest proste i wymaga dobrej znajomości przepisów prawa. Wsparciem służą tu adwokaci i radcy prawni dobrze zaznajomieni z zagadnieniami dotyczącymi roszczeń i wierzytelności.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu przedsądowym i sądowym

Skorzystanie z pomocy prawnika znacząco zwiększa szansę na skuteczne dochodzenie roszczenia w możliwie najkrótszym czasie. Nasi przedstawiciele udzielają kompleksowej pomocy w przygotowywaniu przedsądowych wezwań do zapłaty. Mamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, obejmujących wniesienie pozwu i uzyskanie tytułu wykonawczego. Przygotowujemy również wnioski o udzielenie zabezpieczenia oraz prowadzimy i nadzorujemy postępowania egzekucyjne, zmierzające do odzyskania należności.

Mamy duże doświadczenie w zakresie odzyskiwania należności dla naszych klientów. Dochodzeniem roszczeń zajmujemy się w szczególności na rzecz przedsiębiorców – zarówno dużych firm, jak i osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Usługi dotyczące odzyskiwania wierzytelności wchodzą też w skład stałej obsługi prawnej firm, którą proponujemy wszystkim klientom biznesowym. Dzięki szerokiej wiedzy zespołu prawników Kancelarii Radców Prawnych z Bielska-Białej podejmujemy się realizacji nawet trudnych zadań.