Dochodzenie roszczeń

Roszczenie to szczególny rodzaj prawa podmiotowego, stanowiący uprawnienie do żądania od innej osoby konkretnego zachowania, w sytuacji kiedy nie dotrzymała ona ustalonych zobowiązań całkowicie i/lub terminowo. Osoba, której roszczenie przysługuje, zgodnie z przyjętą terminologią jest nazywana wierzycielem. Osobę, na której ciąży obowiązek regulacji roszczenia, określa się natomiast mianem dłużnika. Dochodzenie roszczeń nie zawsze jest proste i wymaga dobrej znajomości przepisów prawa. Wsparciem służą tu radcy prawni.

USŁUGI PRAWNE Z ZAKRESU DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Pomoc kancelarii prawnej znacząco zwiększa szansę na skuteczne dochodzenie roszczenia, w możliwie najkrótszym czasie. Nasi przedstawiciele udzielają kompleksowej pomocy w przygotowywaniu przedsądowych wezwań do zapłaty. Mamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, obejmujących wniesienie pozwu i uzyskanie tytułu wykonawczego. Przygotowujemy również wnioski o udzielenie zabezpieczenia  oraz prowadzimy i nadzorujemy postępowania egzekucyjne, zmierzające do wyegzekwowania należności.