Audyt prawny spółek handlowych – DUE DILIGENCE

Due diligence polega na kompleksowej analizie stanu przedsiębiorstwa (z ang. – z należytą starannością), uwzględniwszy jego obecną kondycję pod względem handlowym, finansowym, prawnym i podatkowym. Umiejętnie przeprowadzony audyt prawny spółki umożliwia precyzyjne określenie jej mocnych i słabych punktów, co ma znaczenie zwłaszcza w kontekście planowanych zmian organizacyjnych, np. zawieranej transakcji kapitałowej (przejęcie firm, fuzja, wydzielenie, sprzedaż itd.). Profesjonalnie przeprowadzona analiza tego typu wykaże opłacalność takich działań lub jej brak oraz pozwoli podjąć optymalne kroki.

USŁUGI ZWIĄZANE Z AUDYTEM PRAWNYM SPÓŁEK

W ramach czynności audytorskich prowadzonych przez naszą kancelarię dokonujemy m.in. analizy dokumentów korporacyjnych, podpisanych umów i innych dokumentów zewnętrznych. W przypadku, gdy spółka bierze udział w postępowaniach sądowych i/lub administracyjnych, analizujemy również dokumentację związaną z tymi sprawami. Pod uwagę bierzemy udzielone gwarancje i poręczenia oraz ustanowione hipoteki. Doskonale wiemy, jak ważny jest każdy z tych aspektów, a dzięki starannie opracowanym procedurom docieramy do wszelkich kluczowych informacji.

Wyniki audytu wraz z wnioskami prezentujemy w postaci specjalnie opracowanego raportu. Treści przedstawione w bardzo przejrzysty i kompletny sposób umożliwiają zleceniodawcy ich dokładną analizę. Dzięki temu możliwe jest podjęcie najlepszych decyzji względem przedmiotu audytu i zminimalizowanie ryzyka, które często wiąże się z transakcjami kapitałowymi i innymi zmianami w strukturze organizacyjnej spółek.