Audyt prawny spółek handlowych – DUE DILIGENCE

Due diligence polega na kompleksowej analizie stanu przedsiębiorstwa (z ang. – z należytą starannością), uwzględniwszy jego obecną kondycję pod względem handlowym, finansowym, prawnym i podatkowym. Umiejętnie przeprowadzony audyt prawny spółki umożliwia precyzyjne określenie jej mocnych i słabych punktów, co ma znaczenie zwłaszcza w kontekście planowanych zmian organizacyjnych, np. zawieranej transakcji kapitałowej (przejęcie firmy, fuzja, wydzielenie, sprzedaż itd.). Dobry radca prawny jest w tym przypadku niezbędny.

USŁUGI ZWIĄZANE Z AUDYTEM PRAWNYM SPÓŁEK

W ramach czynności audytorskich, prowadzonych przez naszą kancelarię prawną, dokonujemy m.in. analizy dokumentów korporacyjnych, podpisanych umów i innych dokumentów zewnętrznych. W przypadku, gdy spółka bierze udział w postępowaniach sądowych i/lub administracyjnych, analizujemy również dokumentację związaną z tymi sprawami. Pod uwagę bierzemy udzielone gwarancje i poręczenia oraz ustanowione hipoteki. Wyniki audytu wraz z wnioskami prezentujemy w postaci specjalnie opracowanego raportu.