Na czym polega audyt prawny spółki?

Due diligence (z ang. – z należytą starannością) polega na kompleksowej analizie stanu przedsiębiorstwa pod kątem handlowym, finansowym, prawnym i podatkowym. Umiejętnie przeprowadzony audyt prawny spółki umożliwia precyzyjne określenie jej mocnych i słabych punktów, co ma znaczenie zwłaszcza w kontekście planowanych zmian organizacyjnych, np. zawieranej transakcji kapitałowej w ramach prawa handlowego (przejęcie firm, fuzja, wydzielenie, sprzedaż itd.). Profesjonalnie przeprowadzona analiza tego typu wykaże opłacalność takich działań lub jej brak oraz pozwoli podjąć optymalne kroki.

Jakie czynności audytorskie prowadzimy?

W ramach czynności audytorskich dokonujemy m.in. analizy dokumentów korporacyjnych, podpisanych umów i innych dokumentów zewnętrznych. W przypadku, gdy spółka bierze udział w postępowaniach sądowych i/lub administracyjnych, analizujemy również dokumentację związaną z tymi sprawami. Pod uwagę bierzemy udzielone gwarancje i poręczenia oraz ustanowione hipoteki. Doskonale wiemy, jak ważny jest każdy z tych aspektów, a dzięki starannie opracowanym procedurom docieramy do wszelkich kluczowych informacji.

Wyniki audytu wraz z wnioskami prezentujemy w postaci specjalnie opracowanego raportu. Treści przedstawione w bardzo przejrzysty i kompletny sposób umożliwiają zleceniodawcy ich dokładną analizę. Dzięki temu możliwe jest podjęcie najlepszych decyzji względem przedmiotu audytu i zminimalizowanie ryzyka, które często wiąże się z transakcjami kapitałowymi i innymi zmianami w strukturze organizacyjnej spółek.