Jak wygląda procedura zmiany umowy spółki z o.o.? Wskazówki

kobieta czytająca dokumenty

Do zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzi najczęściej w przypadku, gdy jest to absolutnie konieczne. Wynika to z faktu, że każda modyfikacja w dokumencie definiującym działalność spółki, wymaga nie tylko udziału wszystkich wspólników, ale i przejścia określonej procedury.

Co musisz wiedzieć na temat zmiany umowy spółki z o.o.?

Do zmiany treści umowy spółki z o.o. dochodzi w uzasadnionych przypadkach. Wśród zdarzeń, które wymagają wprowadzenia modyfikacji dokumentu, zaliczamy np.:

  • zmianę siedziby firmy,
  • zmianę nazwy firmy
  • zmianę przedmiotu działalności,
  • zmiany dotyczące elementów umowy zapisanych z własnej woli przez wspólników (np. kwestie dywidendy).

W każdym przypadku istnieje konieczność zgromadzenia wspólników i podjęcia uchwały. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych do przegłosowania zmiany umowy spółki niezbędne jest 2/3 głosów, a w sprawach szczególnie istotnych dla działalności firmy – 3/4. Trzeba jednak podkreślić, że regulacje wynikające z obowiązującego prawa nie zawsze będą mieć w tym przypadku zastosowanie. Przykładowo, jeżeli w pierwotnej umowie spółki znajdował się zapis, że do zmian niezbędna jest jednomyślność wszystkich wspólników, wystarczy jedno „nie”, by zablokować dalszy proces.

Wszelkie zmiany w umowie spółki z o.o. wymagają sporządzenia protokołu przez notariusza. Protokół w formie aktu notarialnego jest obowiązkowy. Kolejnym krokiem jest wpis do KRS, który zgłaszany jest przez Zarząd.

Fachowe wsparcie przy zmianie umowy spółki z o.o.

Zmiana umowy spółki z o.o. to proces, który wymaga nie tylko przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, ale i postępowania zgodnie z procedurą zgłoszenia wprowadzonych zmian. Dlatego też warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia kancelarii prawnej, która nie tylko skrupulatnie przeanalizuje umowę spółki pod kątem planowanych zmian, ale również pomoże w sprawnym przebiegu całego procesu.