Paź 24 21

Czy od umowy elektronicznej można odstąpić?

csgroup_seo

Zakupy w sieci stały się bardzo popularne. Wraz z podjęciem decyzji zakupowej w Internecie dochodzi do zawarcia umowy, która przesyłana jest przed sprzedającego drogą elektroniczną, a towar dostarczany jest kurierem. Jednak co w przypadku, kiedy nie spełnia on naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem konsument, który zawarł umowę elektroniczną, ma prawo od niej odstąpić w terminie czternastu dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. (więcej…)

Wrz 16 21

Jak wybrać optymalną formę prowadzenia działalności?

csgroup_seo
działalność

Prowadzenie własnej firmy bądź spółki nie jest łatwym zadaniem, a trudności zaczynają się już na samym początku, gdy trzeba podjąć decyzję o formie, w jakiej prowadzona będzie działalność. W Polsce dostępne są różne możliwości i warto rozważyć każdą z nich, by uniknąć skutków niewłaściwego wyboru. (więcej…)

Sie 5 21

Przykłady łamania prawa autorskiego w Internecie

csgroup_seo
internet

Rozwój internetu przyczynił się do powstania nowych możliwości w kwestii łamania prawa. Szczególną uwagę zwraca się tu na prawa autorskie, co często wiąże się z nieznajomością obowiązujących przepisów, chociaż notuje się również przypadki, w których jest to działanie celowe i zamierzone. Jak więc może wyglądać naruszanie praw autorskich w sieci? (więcej…)

Lip 14 21

Mobbing trudno udowodnić

csgroup_seo
mobbing

Wszelkie zachowania oraz działania wymierzone w pracownika, mające na celu jego zastraszenie, poniżenie, nękanie, a także wyizolowanie go od innych osób, rzutujące przy tym na niską samoocenę przydatności pracowniczej określane są mobbingiem. Choć niewłaściwe zachowania ze strony pracodawcy lub innej osoby, której jej się podlega, są karalne, to niestety ciężko je przed sądem udowodnić. Dlaczego ma to miejsce? (więcej…)

Cze 2 21

Fuzja lub sprzedaż przedsiębiorstwa. Kwestie prawne

csgroup_seo
motek sedziowski

Planując sprzedaż albo fuzję przedsiębiorstwa należy się do tego odpowiednio przygotować. Mowa tutaj przede wszystkim o analizie ryzyka i przemyślanym zaplanowaniu podejmowanych działań. Istotne są nie tylko kwestie biznesowe, czyli obiektywna wycena przedsiębiorstwa. Należy również pamiętać o kwestiach prawnych, których trzeba przestrzegać podczas sprzedaży albo fuzji przedsiębiorstwa. Jak to wygląda i czy pomoc prawnika jest niezbędna? (więcej…)

Cze 1 21

Czym jest znak towarowy i jak go chronić?

csgroup_seo
znak towarowy

Znaczenie marki na rynku, bez względu na rodzaj branży, odgrywa kluczową rolę w szeroko pojętym marketingu. Dlatego też wiele firm kładzie ogromny nacisk i wykłada niemałe pieniądze na jej rozwój, budowanie renomy i rozpoznawalność znaku towarowego firmy. Celem większości przedsiębiorstw jest stworzenie sytuacji, w której marka sama w sobie budzi wśród Klientów ogromne zaufanie i jest niejako gwarantem jakości. Wówczas Klient automatycznie sięgnie po produkt ze znanym logo, niż po ten mało popularnej marki, nawet wówczas, gdy cena pierwszego jest wyższa. Czym zatem konkretnie jest znak towarowy i w jaki sposób go chronić? (więcej…)

Gru 14 20

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kto, gdzie i kiedy musi go utworzyć?

csgroup_seo
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią środki finansowe gromadzone przez pracodawcę w celu udzielania wsparcia socjalnego osobom do tego uprawnionym. Środki finansowe przeznaczone na Fundusz Socjalny muszą się znajdować na osobnym rachunku bankowym, a pochodzą z odpisów podstawowych i zwiększeń dokonywanych przez pracodawcę. Więcej o Funduszu Socjalnym w dalszej części wpisu. Zapraszamy do zapoznania się z nim. (więcej…)

Paź 1 20

Jak przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty?

csgroup_seo
Wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to rodzaj pisma windykacyjnego; wykorzystywane jest ono przez przedsiębiorców w sytuacji, gdy zawiodły wszystkie próby polubownego odzyskania długu.

Co należy wiedzieć o przedsądowym wezwaniu do zapłaty

Obowiązek wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty wynika z Kodeksu Postępowania Cywilnego, a ściśle rzecz ujmując – jego nowelizacji wdrożonej w styczniu 2016 r. Jeżeli mimo jego otrzymania dłużnik nie uiści należnej kwoty, wierzyciel ma prawo wstąpić na drogę sądową. Pamiętajmy jednak, że przed złożeniem wezwania należy podjąć próbę polubownego rozstrzygnięcia sprawy.

Termin spłaty długu obejmuje dwa tygodnie od dnia dostarczenia dokumentu. Jeżeli chodzi o czas wystawienia samego wezwania, nie jest on w żaden sposób determinowany przepisami prawa. Warto jednak zająć się tą kwestią jak najszybciej – im dłużej będziemy ją odkładać, tym mniej prawdopodobne będzie odzyskanie należności.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, jak postąpić w danej sytuacji, warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w przygotowywaniu przedsądowych wezwań do zapłaty. Nie tylko pomoże nam on w sformułowaniu treści dokumentu, lecz także udzieli kompleksowego i fachowego doradztwa. W razie potrzeby poprowadzi również postępowanie sądowe.

Nie ma konkretnego wzoru dla przedsądowego wezwania do zapłaty. Istnieje jednak szereg informacji, które należy w nim zawrzeć. Są to:

  • data oraz miejsce jego sporządzenia;
  • dane osobowe dłużnika;
  • dane osobowe wierzyciela;
  • stosunek prawny będący podstawą długu i potwierdzający zobowiązanie dłużnika wobec wierzyciela – np. faktura lub umowa o dzieło;
  • kwota długu razem z odsetkami;
  • termin spłaty długu;
  • numer rachunku bankowego, na który należy przesłać należność;
  • konsekwencje niewywiązania się z obowiązku zapłaty; zazwyczaj wymienia się tu skierowanie przez wierzyciela sprawy do sądu i obciążenie dłużnika kosztami procesu – w tym ewentualnymi kosztami egzekucyjnymi. Opis ten może również informować o wstrzymaniu świadczonych wobec wierzyciela usług lub dostarczania towaru. Może się tu również znaleźć ostrzeżenie o sprzedaży długu na giełdzie długów i opublikowaniu danych dłużnika w BIG lub KRD;
  • podpis wystawiającego.

 

Prawo do przedłożenia przedsądowego wezwania do zapłaty mamy w sytuacji, gdy nasz dłużnik zalega z uiszczeniem należności. Choć prawo nie określa jednoznacznie, jak wiele wezwań możemy wystawić przed skierowaniem sprawy do sądu, nie warto decydować się na więcej niż dwa. Zwlekanie może znacznie zmniejszyć nasze szanse na odzyskanie długu.

Sie 3 20

Co powinien zawierać regulamin pracy?

csgroup_seo
Regulamin pracy

Regulamin pracy powinien zostać ustalony przez pracodawcę w porozumieniu z organizacją związkową zakładu. Dowiedz się, jak powinien wyglądać i co należy w nim umieścić.

(więcej…)

Cze 1 20

Opiniowanie umów w prawie cywilnym. Jak chronić swoje interesy?

csgroup_seo
Prawo cywil

Umowa to dokument w pełni wiążący. Dlatego przed jej podpisaniem powinniśmy wziąć pod uwagę wszelkie ewentualne skutki zawartych w niej zapisów – a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady specjalisty. (więcej…)