Jak można odstąpić od umowy zawartej przez Internet?

umowa elektroniczna

Zakupy w sieci stały się bardzo popularne. Wraz z podjęciem decyzji zakupowej w Internecie dochodzi do zawarcia umowy, która przesyłana jest przed sprzedającego drogą elektroniczną, a towar dostarczany jest kurierem. Jednak co w przypadku, kiedy nie spełnia on naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem konsument, który zawarł umowę elektroniczną, ma prawo od niej odstąpić w terminie czternastu dni od jej zawarcia bez podania przyczyny.

Prawo odstąpienia

Prawdo odstąpienia od umowy zostało zapisane w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Zgodnie ze wspomnianym dokumentem konsument, który zawarł umowę na odległość oraz poza przedsiębiorstwem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyn i  ponoszenia kosztów. To oznacza, że jest to forma rozwiązania zobowiązania zdarzenia mającego miejsce w przeszłości. Co więcej przedsiębiorca nie ma obowiązku umieszczać informacji o możliwości odstąpienia od umowy w dokumencie transakcyjnym. Prawo przysługuje konsumentowi niezależnie od zapisów w umowie.

Rozszerzenie prawa do odstąpienia od umowy

Dotąd prawdo do odstąpienia od umowy przysługiwało każdemu konsumentowi. Od 1 stycznia 2021 roku prawo to przysługuje również przedsiębiorcom pod warunkiem, że umowa nie dotyczy bezpośrednio jego działalności. Zostały wyróżnione odstępstwa, w których konsument nie może odstąpić od umowy. Należą do nich między innymi sytuacje, w których:

  • przedsiębiorca wykonał usługę, a konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci ona prawo odstąpienia od umowy;
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności;
  • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, a opakowanie zostało przez konsumenta otwarte po dostarczeniu;
  • umowa została zawarta w drodze aukcji.