Dobry prawnik: Stała współpraca firmy z prawnikiem

uścisk dłoni

Obecnie coraz więcej firm, nawet małych, korzysta z usług prawnika. Adwokaci czy radcy prawni nie są wyłącznie osobami, które przychodzą z pomocą w sytuacjach kryzysowych. Coraz częściej na stałe współpracują one z przedsiębiorstwami, zapewniając bieżące wsparcie przy prowadzeniu działalności. Profesjonalne doradztwo prawne ma na celu wspieranie interesu klienta w różnorodnych sytuacjach, w tym np. przy zawieraniu umów z nowymi klientami czy partnerami biznesowymi. Dobry prawnik pomaga również w dopełnianiu szeregu spoczywających na przedsiębiorcy obowiązków przewidzianych przez przepisy prawne.

Pomyślna współpraca firmy z dobrym prawnikiem

Współcześnie z prawnikami współpracują już nie tylko duże podmioty gospodarcze, ale również średnie i małe firmy. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na specyfikę przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, które mogą być bardzo zawiłe i skomplikowane dla laika. Liczne rozbieżności interpretacyjne tych przepisów i częste zmiany mogą prowadzić do wielu nieporozumień, dlatego też pomoc specjalisty może okazać się nieoceniona. Dzięki współpracy z doświadczonym prawnikiem przedsiębiorca może uniknąć ewentualnych negatywnych następstw nieprawidłowego zrozumienia obowiązujących regulacji lub nawet braku wiedzy na ich temat.

W jakich kwestiach może pomóc prawnik?

Zakres pomocy prawnej udzielanej dla firm może być bardzo szeroki i dotyczyć różnego rodzaju spraw. Prawnicy lub radcy prawni wspierają firmy w następujących kwestiach m.in.:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych z kontrahentami lub partnerami biznesowymi, aby ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i dopasowana do specyfiki prowadzonej działalności;
  • windykacja należności
  • zastępstwo procesowe przed sądami
  • reprezentacja przedsiębiorcy przed organami administracji publicznej
  • doradztwo w zakresie formy prowadzonej działalności gospodarczej i pomoc przy ewentualnych przekształceniach przedsiębiorstwa

Warto pamiętać również, że prawnik sprawuje pieczę nad wypełnianiem przez przedsiębiorstwo szeregu obowiązków prawnych, administracyjnych i podatkowych.