Rejestracja znaku towarowego. Etapy postępowania | CGH Kancelaria

rejestracja znaku

Chcesz zastrzec znak towarowy? Musisz go najpierw zarejestrować w Urzędzie Patentowym, przechodząc kolejne etapy złożonej procedury. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z profesjonalnego wsparcia naszej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w dziedzinie prawa własności przemysłowej. W tym artykule przedstawiamy krok po kroku, jak przebiega proces rejestracji znaku towarowego.

Procedura rejestracji znaku towarowego w 7 krokach

  1. Sprawdź, czy nie istnieją znaki towarowe podobne do twojego. Warto to zrobić, zanim jeszcze złożysz wniosek do Urzędu Patentowego. Porównując swój projekt z innymi, przekonasz się, czy w systemach nie istnieją już podobne znaki towarowe. W ten sposób przekonasz się, czy masz w ogóle szansę na zarejestrowanie. Możesz to zrobić, korzystając z bazy znaków krajowych, bazy znaków Unii Europejskiej lub bazy znaków międzynarodowych. We wszystkich tych systemach znajdują się znaki, które ze względu na zbyt duże podobieństwo mogą być przeszkodą w udzieleniu ci prawa ochronnego. Pamiętaj, że jeśli twój znak będzie identyczny lub nawet podobny do już zarejestrowanego, twoje zgłoszenie zostanie odrzucone. Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego pozwoli ci więc uniknąć niepotrzebnych komplikacji prawnych i związanych z tym opłat.
  2. Wybierz odpowiednią klasę towarów lub usług, dla których chcesz zastrzec swój znak. To bardzo ważna kwestia, którą będzie trzeba uwzględnić we wniosku. Jest to konieczne, ponieważ unikalny znak towarowy nie jest przyznawany dla wszystkich istniejących towarów i usług, a jedynie dla tych, które zostaną wskazane we wniosku. Możesz wybrać spośród 34 klas towarów i 11 klas usług.
  3. Wypełnij formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Można go odebrać w biurze Urzędu Patentowego lub pobrać ze strony internetowej tej instytucji. W podaniu należy uwzględnić m.in. oznaczenie zgłaszającego, zgłaszany znak oraz klasę towarów lub usług, dla których znak towarowy ma być zastrzeżony (o czym wspominaliśmy w poprzednim punkcie).
  4. Wnieść stosowną opłatę za zgłoszenie. Jednorazową wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Patentowego. Wstępna kwota obejmuje ochronę znaku w jednej do trzech klas towarów lub usług. Za każdą kolejną klasę pobierana jest dodatkowa opłata. Cennik opłat możesz sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Patentowego.
  5. Twoje zgłoszenie zostanie zbadane pod względem formalnoprawnym. Zostanie sprawdzone, czy wniosek jest uzupełniony poprawnie i czy została wniesiona stosowna opłata za zgłoszenie. Informacje o znaku towarowym wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi na jego temat zostaną ujawnione w zewnętrznej bazie znaków towarowych Urzędu Patentowego nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
  6. Urząd Patentowy sprawdzi, czy nie istnieją przesłanki ku odmowie udzielenia prawa ochronnego dla zgłoszonego przez ciebie znaku towarowego.
  7. Uzyskasz decyzję odnoszącą się do twojego zgłoszenia. Jeśli Urząd Patentowy stwierdzi, że istnieją przesłanki, by nie udzielić prawa ochronnego dla zgłoszonego przez ciebie znaku towarowego, uzyskasz decyzję odmowną. Jeżeli jednak nie będzie żadnego sprzeciwu, informacja o dokonanym zgłoszeniu znaku towarowego zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.

O czym jeszcze musisz pamiętać?

Musisz pamiętać, że po publikacji informacji o zgłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego RP przez okres 3 miesięcy osoby trzecie będą mogły wnieść swój sprzeciw wobec twojego znaku towarowego.