Pomoc prawna: Radca prawny czy adwokat — specyfika profesji

Adwokat

W przypadku różnorodnych dylematów prawnych niejednokrotnie pojawia się problem, czy skorzystać z pomocy adwokata, czy też radcy prawnego. Adwokat i radca prawny to dwie różne profesje. Chociaż działają w podobnej branży, specjalizują się w nieco innych kwestiach.

Kiedy skorzystać z pomocy adwokata?

Do zadań adwokata należy świadczenie pomocy prawnej polegającej na m.in.:

  • udzielaniu porad prawnych
  • przygotowywaniu opinii prawnych
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych
  • występowaniu przed sądami
  • występowaniu przed urzędami

Kiedy skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Specjalnością radcy prawnego jest kompleksowa pomoc prawna zapewniana zarówno osobom fizycznym, jak i organizacjom oraz przedsiębiorstwom. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego regulowane są przez ustawę z 6 lipca 1982 r.

Radca prawny specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej, ale nie tylko. Pomoc prawna obejmuje takie czynności jak m.in.:

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie opinii
  • opracowywanie projektów aktów prawnych
  • występowanie przed sądami i urzędami

Jakie są różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym?

Profesja radcy prawnego wydaje się podobna do adwokata. W praktyce jednak te dwa zawody znacznie się od siebie różnią. Tylko adwokat może stać się obrońcą w sprawach karnych i karno-skarbowych. Radca prawny nie ma kompetencji, aby reprezentować swojego klienta w takich sprawach.

Od 2007 r. radcy prawni mogą występować również w sprawach rodzinnych, np. prowadzić sprawy rozwodowe. Warto pamiętać również, że radca prawny może być zatrudniony w danym przedsiębiorstwie na podstawie stosunku pracy, a adwokaci wykonują swój zawód wyłącznie w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki.

Bardzo ciekawy jest fakt, iż Polska jest jednym z niewielu państw w Europie, w którym istnieje taki podział zawodów prawniczych. W innych krajach istnieją najczęściej jako jedna profesja. Kluczowa różnica między nimi polega na tym, że adwokat może być obrońcą swojego klienta w sprawach karnych i karno-skarbowych. We wszystkich innych kwestiach ich kompetencje się pokrywają. Można się do nich zgłosić w przypadku problemów cywilnych, rodzinnych i administracyjnych. Zarówno adwokat, jak i radca prawny mogą reprezentować mocodawcę w sądzie cywilnym, administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed urzędami, organami władzy publicznej i samorządu terytorialnego.