Kancelaria prawna w Żywcu: Proces dochodzenia roszczeń

Proces dochodzenia roszczeń

Dochodzenie roszczeń to inaczej żądanie od innej osoby konkretnego zachowania w przypadku, gdy nie dotrzymała ona ustalonych wcześniej zobowiązań całkowicie lub/i terminowo. Osoba lub firma, której roszczenie przysługuje, określana jest mianem wierzyciela, a podmiot niespełniający obowiązku regulacji roszczenia to dłużnik. Sam proces dochodzenia roszczeń, szczególnie w przypadku firm, nie zawsze jest prosty. Często wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów prawa, ale i sporych umiejętności negocjacyjnych. W takich przypadkach przydaje się przede wszystkim pomoc kancelarii prawnej, z którą warto nawiązać współpracę w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń. Takie profesjonalne wsparcie zwiększa szansę na pomyślne dochodzenia roszczenia w możliwie jak najkrótszym czasie.

Dochodzenie roszczeń – najpierw polubownie i bez sądu

W pierwszym etapie warto podjąć wszelkie możliwe kroki na drodze polubownego rozwiązania sprawy. Warto dążyć do uzyskania informacji na temat przyczyn opóźnienia lub problemów ze spłatą. Kluczowe jest również nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, ponieważ często już w tym momencie można wyjaśnić przyczyny powstałej sytuacji i ustalić możliwe rozwiązania korzystne dla obu stron.

Profesjonalne firmy prowadzące sprawy dotyczące roszczeń zawsze starają się dostosować sposób i warunki spłaty do sytuacji dłużnika, co w zdecydowanej większości przypadków przyspiesza sprawę i prowadzi do jej pomyślnego zakończenia. Polubowne załatwienie kwestii długu jest w interesie nie tylko dłużnika, ale i wierzyciela, dlatego też zawsze dąży się do tego, aby rozwiązać problem jeszcze na etapie przedsądowym.

Na tym etapie wierzyciel powinien przede wszystkim wysłać do dłużnika wezwanie i pismo ponaglające, a także w miarę możliwości skontaktować się z nim telefonicznie. Pierwsze działania mają na celu zmobilizowanie dłużnika do zapłaty. Podczas korespondencyjnego wezwania do zapłaty należy jednak powiadomić o możliwych konsekwencjach zaniechania obowiązku terminowej zapłaty. Z kolei podczas rozmowy telefonicznej, jeśli dłużnik wyraża chęć współpracy, należy ustalić warunki i terminy spłaty dogodne dla obu stron. Na tym etapie bardzo przydają się przede wszystkim umiejętności negocjacyjne, dlatego też większość przedsiębiorców rozmowy z dłużnikiem oddaje w ręce profesjonalistów.