Jakie kary grożą za wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu?

alkohol

Picie alkoholu nie sprzyja zdrowiu w każdej sytuacji. Są jednak miejsca, w których spożywanie procentów jest surowo zabronione. Mowa o piciu alkoholu w miejscu pracy lub podejmowaniu się jej w stanie nietrzeźwości. Praca pod wpływem alkoholu może zagrozić bezpieczeństwu nie tylko nietrzeźwego pracownika, ale także pozostałym osobom wykonującym swoje obowiązki w jego otoczeniu. Co powinien zrobić pracodawca, gdy pracownik stawi się do pracy w stanie po wypiciu alkoholu i jakie konsekwencje mogą grozić nietrzeźwemu pracownikowi? Na te i inne pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Jakie konsekwencje grożą za pracę w stanie nietrzeźwości?

Za osoby nietrzeźwe uznaje się tych, u których stężenie alkoholu we krwi wynosi ponad  0,5 promila. Stan po wypiciu alkohol odnosi się z kolei do sytuacji, gdy w wydychanym powietrzu stężenie alkoholu wynosi 0,2 promila. W stosunku pracy pracownik nie musi być nietrzeźwy, by został do niej niedopuszczony. Wystarczy jedynie, że jest w stanie nietrzeźwości, co udowadnia zachwiana postawa oraz woń alkoholu. Takie czynniki są podstawą do tego, by za zgodą pracownika wykonać badanie trzeźwości. Jeśli jednak pracownik podejrzany o wykonywanie obowiązków pod wpływem alkoholu dobrowolnie nie chce poddać się badaniu alkomatem, badanie to na wniosek pracodawcy może wykonać policja. Gdy badanie alkomatem wykaże stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, pracodawca powinien natychmiast zareagować.

W przypadku niejasności najlepiej jest skontaktować się z prawnikiem zatrudnionym np. w naszej kancelarii prawnej w Bielsku. Adwokaci podpowiedzą wówczas, jak rozwiązać tę kłopotliwą sytuację. Warto jednak znać podstawowe prawa i obowiązki. Jeśli pracownik nie rozpoczął jeszcze pracy, obowiązkiem pracodawcy jest odesłanie go do domu. Wówczas nietrzeźwy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za ten konkretny dzień pracy. Jeśli jednak pracodawca zorientował się, że pracownik jest nietrzeźwy w trakcie wykonywania obowiązków lub też spożywa alkohol podczas pracy, powinien odsunąć go od jej wykonywania. Wówczas pracownik otrzyma wynagrodzenie jedynie za przepracowane godziny, aczkolwiek może zostać obciążony karą finansową, a nawet może spodziewać się natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę.