Opiniowanie umów jako forma zabezpieczenia prawnego

Prawo cywil

Umowa to dokument w pełni wiążący. Dlatego przed jej podpisaniem powinniśmy wziąć pod uwagę wszelkie ewentualne skutki zawartych w niej zapisów – a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady specjalisty.

Dlaczego warto korzystać z usługi opiniowania umów

Istnieje aż kilkadziesiąt rodzajów umów nazwanych i zdefiniowanych  w kodeksie cywilnym. Oprócz tego możliwe jest również zawieranie umów, które nie są nazwane, do których stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące zobowiązań. Ponadto poszczególne rodzaje umów różnią się między sobą w drobnych szczegółach, podczas gdy przeciętnemu obywatelowi mogą wydawać się jednym i tym samym (jak ma to miejsce np. w przypadku pożyczki i kredytu, które niekiedy traktowane są jako synonimy).

Co więcej, nierzadko podpisywanie umów traktowane jest przez nas jako czysta formalność – głównie ze względu na to, że wspólne prowadzenie interesów z zasady opiera się na wzajemnym zaufaniu. Tym samym nie należą do rzadkości sytuacje, w których zwracanie się do prawnika z prośbą o opiniowanie umów następuje dopiero w chwili zaistnienia sporu. W takiej sytuacji niestety zazwyczaj jest już za późno na  skuteczną pomoc w  celu uniknięcia  konsekwencji wynikających z niekorzystnych postanowień umowy.  Dlatego jest niezwykle ważne, by każda umowa została przed podpisaniem starannie przeczytana i przeanalizowana w kontekście związanych z nią przepisów kodeksu cywilnego. W tym celu najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalnego prawnika, który znacznie lepiej od nas zorientuje się w niuansach i błędach treści umowy. Zasięgnięcie opinii specjalisty w kwestii interesującego nas porozumienia umożliwi nam znaczne zmniejszenie lub całkowite zniwelowanie ryzyka ewentualnego pociągnięcia nas do odpowiedzialności prawnej i finansowej.

W przypadku nieprawidłowo przygotowanej umowy może m.in. dojść do wystąpienia błędów dotyczących niezachowania jej właściwej formy i tym samym przesądzających o jej unieważnieniu. Do innych skutków niewłaściwie sformułowanej umowy należy ryzyko przedwczesnej utraty prawa strony do roszczenia.