Usługi prawne w Bielsku-Białej: Na czym polega due diligence

Usługi prawne

Procedura due diligence polega na kompleksowym badaniu kondycji firmy. Pozwala na przedstawienie całościowego obrazu przedsiębiorstwa i oceny jego potencjału rynkowego. Najczęściej tego rodzaju czynności kontrolne wdrażane są przez inwestorów zewnętrznych, którzy zainteresowani są kupnem danej firmy. Badania z zakresu due diligence przeprowadzane są przez specjalistyczne firmy, w tym Kancelaria Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. z Bielska-Białej, która świadczy usługi prawne i przeprowadza kompleksowe analizy stanu przedsiębiorstw.

W tym artykule podpowiemy, na czym polega badanie due diligence i jak się je przeprowadza.

Due diligence, czyli szczegółowa analiza stanu przedsiębiorstwa

Due diligence (z ang. – z należytą starannością) to badanie, które ma na celu analizę kondycji przedsiębiorstwa pod kątem finansowym, handlowym, prawnym, podatkowym oraz technologicznym. Podczas przeprowadzanej procedury możliwa jest ocena mocnych i słabych stron danego podmiotu. Jest to więc typowe badanie przedinwestycyjne, które wdrażane bywa w przypadku takich transakcji, jak m.in. sprzedaż przedsiębiorstwa, połączenie spółek kapitałowych, sprzedaż akcji lub udziałów, pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów, wywłaszczenie itd. Due diligence pozwala zgromadzić wszechstronne informacje, które mogą okazać się konieczne do wyceny wartości przedsiębiorstwa i identyfikacji czynników mających wpływ na finalną wycenę. Dzięki temu badania można określić szanse, a także potencjalne zagrożenia.

Nie ma jednak jednej, uniwersalnej metody przeprowadzania due diligence. Analiza każdej firmy wymaga nieco innego podejścia i zależy od wielu czynników, w tym m.in. branży, liczby zatrudnionych pracowników, sposobu prowadzenia działalności, polityki firmy itd.

Due diligence – wszechstronna ocena przedinwestycyjna

Badanie due diligence różni się nie tylko sposobem przeprowadzanych analiz, ale również i czasem trwania. Niekiedy trwa tydzień, innym razem specjaliści mogą potrzebować nawet pół roku. Wiele zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu jego działań. Z uwagi na fakt, że tego rodzaju analizy z zasady zlecane są zewnętrznym firmom, zapewniona jest przejrzystość i bezstronność. Bardzo ważne jest, aby firma, która przeprowadza badanie due diligence, cieszyła się zaufaniem i renomą na rynku. Należy pamiętać, że specjaliści przeprowadzający analizę będą mieć dostęp nawet do szczegółowych informacji o firmie, często tajnej dokumentacji, więc niezbędne jest stosowne zabezpieczenie się przed wyciekiem danych. Najczęściej realizowane jest to poprzez spisanie odpowiedniego oświadczenia o wykorzystaniu poufnych informacji wyłącznie na potrzeby badania.

Na podstawie przeprowadzonych badań możliwe jest przygotowanie szczegółowych wyników kontroli. Bardzo często stanowią one podstawę do podjęcia decyzji w sprawie dalszej współpracy z danym przedsiębiorstwem. Co więcej, wyniki due diligence mogą wpłynąć na poprawę i wzmocnienie wizerunku danego przedsiębiorstwa jako godnego zaufania partnera biznesowego, który nie ma nic do ukrycia.