Na jakie benefity można liczyć, zatrudniając osoby 50+?

pracownicy po 50

Rynek pracy dynamicznie się zmienia. Z tego powodu pracodawcy w większości do swoich zespołów poszukują młodych i równie dynamicznych osób. Mimo wysokiego bezrobocia w wielu branżach wciąż brakuje wykwalifikowanych pracowników. Problem w wielu przypadkach mogłoby rozwiązać zatrudnienie osób po 50. roku życia. Stereotypy wywołują jednak obawy, czy pracownicy 50+ odnajdą się na danych stanowiskach i przystosują do ciągłych zmian. Czy takie obawy są uzasadnione? Sprawdźmy, co można zyskać, decydując się na zatrudnienie pracowników po 50. roku życia.

Dlaczego warto zatrudniać osoby po 50. roku życia?

Twierdzenie, że pracownicy 50+ nie są gotowi na wyzwania współczesnego rynku pracy, to mit. W każdej grupie wiekowej znajdą się osoby bardziej lub mniej kompetentne do pracy na danym stanowisku. To, jak szybko przystosują się do nowych warunków, nie zależy od wieku, ale indywidualnych predyspozycji i cech charakteru. Pomijanie dojrzalszych pracowników w rekrutacji jest nie tylko nieuzasadnione, ale i błędne. Okazuje się, że zatrudnienie osób 50+ może przynieść przedsiębiorcom realne korzyści. Jakie? Oto kilka z nich:

  • Możliwość zatrudnienia doświadczonego pracownika

Osoby 50+ mogą się pochwalić większym doświadczeniem w branży niż młodsi koledzy po studiach. Przekłada się to na wyższą efektywność i niższe ryzyko popełniania błędów.

  • Gwarancja stałej współpracy

Pracownicy po 50. roku życia często wykazują większe przywiązanie do firmy. Nie szukają wyzwań, tylko stałego zatrudnienia. Ze względu na ustabilizowaną sytuację życiową są też bardziej elastyczni i dyspozycyjni. Dzięki temu pracodawcy nie muszą się obawiać, że będą zmuszeni do poszukiwania zastępstwa dla pracowników np. na urlopach rodzicielskich.

  • Korzyści finansowe dla przedsiębiorców

Aby dowiedzieć się, jakie korzyści prawno-finansowe wiążą się z zatrudnieniem osoby 50+, warto zasięgnąć opinii radcy prawnego specjalizującego się w prawie pracy. W Bielsku obsługę prawną w tym zakresie zapewnia m.in. Kancelaria CGH. Przykładowo jedną z korzyści wynikających z zatrudnienia wcześniej zarejestrowanych jako bezrobotnych osób 50+ jest zwolnienie pracodawców z opłacania składek na Fundusz Pracy. Oprócz tego przedsiębiorcy mogą liczyć też na refundację części wynagrodzeń.