Z czym wiąże się naruszenie własności intelektualnej?

copyright

Własnością intelektualną określa się wytwór twórczej pracy człowieka (utwór), który wedle prawa jest chroniony od momentu ustalenia, czyli inaczej mówiąc upublicznienia. Co ważne, taki utwór podlega ochronie niezależnie od swojej wartości oraz przeznaczenia. Prawo autorskie i prawa pokrewne dotyczą ochrony wszystkich dóbr niematerialnych, które mają oryginalny charakter i odnoszą się do indywidualnych cech twórcy. Poza tym zakres ochrony własności intelektualnej obejmuje też wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz znaki towarowe. Regulacją, która traktuje o ich ochronie, jest z kolei Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z przepisami z wytworów pracy twórczej można korzystać w granicach prawa. Warto jednak wiedzieć, że naruszenie własności intelektualnej jest karalne.

Co grozi za naruszenie własności intelektualnej?

Plagiat, celowe ukrywanie informacji o autorze, publiczne zniekształcenie utworu czy czerpanie korzyści materialnych przy jego wykorzystywaniu to tylko część naruszeń prawa własności intelektualnej, które podlegają karze. Sankcje mogą być różne i zależą od rodzaju przestępstwa. Mogą dotyczyć kary grzywny, ograniczenia wolności, a nawet jej pozbawienia do lat 3. Przykładowo za rozpowszechnianie utworu bez zgody autora w najgorszym przypadku grozi pozbawienie wolności do lat 2. Kara pozbawienia wolności do lat 3 dotyczy z kolei rozpowszechniania i wykorzystywania cudzego utworu w celu uzyskania korzyści materialnych.

Interpretacja przepisów z zakresu własności intelektualnej może być problematyczna, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z zaufanym prawnikiem. Skorzystanie z usług np. kancelarii prawnej w Bielsku jest gwarancją tego, że nie naruszy się prawa i tym samym uniknie konsekwencji, które nie tylko mogą słono kosztować, ale także mogą być przyczyną utraty reputacji. Co więcej, nasze usługi obejmują również opracowanie wniosków o udzielenie ochrony na znaki towarowe, udzielenie patentów czy postępowanie w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym.