Jakie zmiany powinny zostać zgłoszone bezpośrednio do KRS?

krs

Kancelarie to niezwykle ważne instytucje, których przedstawiciele stoją na straży sprawiedliwości i praworządności. Świadczenie usług prawnych w postaci porady lub konsultacji należy do głównych obowiązków radców, którzy nierzadko występują także jako obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Z tego typu oferty korzystają zarówno firmy oraz instytucje, jak i osoby prywatne.

Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego – czym jest i co umożliwia?

Kancelarie radców prawnych świadczą usługi z zakresu prawa handlowego, cywilnego oraz pracy. Poza tym prowadzą także postępowania upadłościowe, dochodzą roszczeń oraz praw własności intelektualnej. Spośród wielu rozmaitych typów usług radców prawnych i związanych z nimi odpowiedzialnych zadań, warto wyróżnić ofertę pomagającą instytucjom przygotować dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – publicznego źródła informacji o wpisanych do niego organizacjach.

Bycie częścią KRS zdecydowanie rozszerza możliwości instytucji, które w ten sposób automatycznie zyskują osobowość prawną i pozwolenie na wykonywanie nowych czynności, takich jak rozpoczęcie działalności gospodarczej, podjęcie współpracy finansowej, a nawet przyjmowanie darowizn!

Do głównych informacji rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym należy nazwa organizacji, jej adres i cele działania, a także nazwiska poszczególnych członków instytucji. Oprócz podstawowych danych, KRS w niektórych przypadkach wymaga zgłaszania dodatkowych poprawek za pomocą specjalnego formularza. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji zmiany nazwy, siedziby lub celu organizacji. Bezpośrednie zgłoszenie potrzebne jest także w momencie chęci zdefiniowania rodzaju instytucji, dostarczenia informacji o jej statucie, a nawet wskazania organu sprawującego nad nią nadzór.