Kwestie prawne podczas fuzji lub sprzedaży przedsiębiorstwa

motek sedziowski

Planując sprzedaż albo fuzję przedsiębiorstwa należy się do tego odpowiednio przygotować. Mowa tutaj przede wszystkim o analizie ryzyka i przemyślanym zaplanowaniu podejmowanych działań. Istotne są nie tylko kwestie biznesowe, czyli obiektywna wycena przedsiębiorstwa. Należy również pamiętać o kwestiach prawnych, których trzeba przestrzegać podczas sprzedaży albo fuzji przedsiębiorstwa. Jak to wygląda i czy pomoc prawnika jest niezbędna?

O czym należy pamiętać, decydując się na sprzedaż lub fuzje przedsiębiorstwa?

Decydując się na sprzedaż albo fuzję przedsiębiorstwa, należy pamiętać o wielu kwestiach prawnych, które zostały uregulowane w prawie handlowym stanowiącym jedną z podstawowych gałęzi prawa gospodarczego. Mowa tutaj o regulacjach, które porządkują stosunki i relacje pomiędzy przedsiębiorcami, wewnątrz spółek oraz pomiędzy spółkami i osobami trzecimi.

Jednym z najbardziej czasochłonnych elementów podczas całego procesu jest przygotowanie planu połączenia. Do fuzji albo sprzedaży warto się przygotować jeszcze przed znalezieniem zainteresowanego inwestora. Podczas rozmów pomiędzy przedsiębiorcami wykorzystywane są też umowy o poufności, w których sporządzeniu może pomóc kancelaria prawna. Konieczne jest również współpraca z biegłym, który sprawdza przedsiębiorstwo pod wieloma względami.

Dzięki niemu można skutecznie ocenić ryzyko inwestycyjne. Dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia fuzji lub sprzedaży przedsiębiorstwa jest również uchwała. Musi być ona podjęta przez właścicieli spółek, a następnie złożona do sądu. Cały proces może się różnić w zależności od tego, jakiej sprawy dotyczy.

Czy podczas fuzji lub sprzedaży potrzebna jest pomoc prawnika?

Fuzja lub sprzedaż przedsiębiorstwa to skomplikowany proces, który składa się z wielu etapów i wiąże się z pewnym ryzykiem. Pomoc prawna może okazać się niezbędna nie tylko w przypadku sporządzania dokumentów. Skorzystanie ze wsparcia kancelarii prawnej bywa nieocenione również w sytuacji reprezentowania przedsiębiorcy przed organami administracji publicznej czy w sądzie. Właściciele spółek, którzy nie mają doświadczenia w sprzedaży czy fuzjach, doceniają wsparcie prawników również w zakresie negocjacjach dotyczących połączenia czy przygotowaniu aktów prawnych niezbędnych i innych dokumentów do współpracy.