Co to jest znak towarowy, jakie ma znaczenie i jak go chronić?

znak towarowy

Znaczenie marki na rynku, bez względu na rodzaj branży, odgrywa kluczową rolę w szeroko pojętym marketingu. Dlatego też wiele firm kładzie ogromny nacisk i wykłada niemałe pieniądze na jej rozwój, budowanie renomy i rozpoznawalność znaku towarowego firmy. Celem większości przedsiębiorstw jest stworzenie sytuacji, w której marka sama w sobie budzi wśród Klientów ogromne zaufanie i jest niejako gwarantem jakości. Wówczas Klient automatycznie sięgnie po produkt ze znanym logo, niż po ten mało popularnej marki, nawet wówczas, gdy cena pierwszego jest wyższa. Czym zatem konkretnie jest znak towarowy i w jaki sposób go chronić?

Znak towarowy w świetle polskiego prawa 

Definicja znaku towarowego jest ściśle określona w artykule 120. ustawy Prawo własności przemysłowej. Według zapisów tam zawartych “znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.” Dalsze zapisy art. 120 mówią, że znakiem towarowym może być wyraz (włącznie z nazwiskiem), rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna (w tym kształt towaru lub opakowania), a nawet dźwięk.

Funkcja znaku towarowego 

Do najpopularniejszych znaków towarowych, z którymi każdy z nas styka się na co dzień należą: nazwa firmy, logo czy grafika. Jak zauważyliśmy we wstępie artykułu, funkcja znaku towarowego i rozpoznawalności marki ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o prosperowanie danej firmy na rynku produktów czy usług. Po pierwsze pozwala odróżnić konkretny produkt (lub usługę) od podobnych, oferowanych przez konkurencję – znana marka jako pierwsza przykuje wzrok kupujących. Kolejna sprawa to marketing. Większość działań reklamowych ma na celu bowiem wypromowanie znaku towarowego tak, aby kojarzył się on z wysoką jakością, był jak najbardziej rozpoznawalny i budził zaufanie wśród potencjalnych klientów. Może zdarzyć, że inne firmy będą chciały czerpać korzyści płynące z pozytywnych skojarzeń, związanych ze znakiem towarowym innej firmy. Co zatem zrobić, aby uniknąć takiej sytuacji?

Jak chronić znak towarowy?

Aby ochronić się przed wykorzystaniem znaku towarowego przez inne podmioty należy swój znak zarejestrować. Jest to najsilniejsza możliwość zabezpieczenia, jaką daje prawo. W tym celu należy złożyć wniosek do odpowiedniego Urzędu Patentowego. Formalności tych możesz dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy rzecznika patentowego, czyli prawnika specjalizującego w prawie własności przemysłowej. Złożony wniosek jest następnie rozpatrywany przez eksperta. Jeśli uzna on, że nie spełnione są wymogi określone prawem odmówi ochrony znaku towarowego. Jeżeli jednak opinia będzie pozytywna należy jeszcze poczekać czy właściciele podobnych znaków towarowych nie zgłoszą sprzeciwu. Po pomyślnym przejściu całego procesu oraz uiszczeniu odpowiednich opłat urzędowych, wystawiane jest świadectwo rejestracji znaku towarowego, potwierdzające, że wnioskujący jest właścicielem danej marki i może posługiwać się symbolem “®”. Oprócz procedury krajowej swój znak towarowy możesz chronić także regionalnie poprzez zgłoszenie  do urzędu regionalnego (w  UE jest to Urząd UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii) oraz międzynarodowo. Wówczas wniosek należy kierować do Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie w Szwajcarii.