Kancelaria prawna w Żywcu: Prawo własności intelektualnej

Kancelaria prawna

Współcześnie prawo własności intelektualnej odgrywa bardzo ważną rolę, szczególnie dla przedsiębiorstw, których rozwój w dużej mierze zależy od innowacyjności i wdrażaniu unikalnych rozwiązań. Własność intelektualna, chociaż nie ma materialnej postaci, również chroniona jest prawem, a dotyczy szeregu rozwiązań, koncepcji, idei, które powstały w wyniku intelektualnego procesu. Własność intelektualna może być związana z m.in.:

  • rozwiązaniami technicznymi
  • wyrobami o charakterze praktycznym i estetycznym
  • elementami o unikalnych cechach, które wpływają na wartość rynkową produktów, czyli np. oznaczenie graficzne, logo itp.
  • utworów chronionych prawem autorskim, czyli np. utwory literackie, naukowe, plastyczne, muzyczne, programy komputerowe, bazy danych, projekty architektoniczne itp.

Kwestie własności intelektualnej są chronione nie tylko prawem polski, ale i międzynarodowym. W praktyce przedsiębiorstwa, które działają w dziedzinach chronionych prawem własności intelektualnej, powinny stosować się zarówno do norm i postanowień krajowych, jak i implementowanych z dyrektyw międzynarodowych.

Konieczność znajomości prawa własności intelektualnej

Przedsiębiorcy niejednokrotnie zastanawiają się, jak kwestie prawne związane z własnością intelektualną w praktyce wpływają na ich działalność. Postaramy się więc przekonać, dlaczego znajomość prawa w tej sprawie może być bardzo istotna. W większości przypadków firmy współpracujące z kancelarią prawną mają zapewnione kompleksowe wsparcie prawne i doradztwo również i w tym zakresie. Niemniej jednak każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak prawidłowo zarządzać tymi prawami i w jaki sposób wykorzystywać je do różnych celów. Kwestia ochrony własności intelektualnej jest złożona i może zależeć również od rodzaju przedsiębiorstwa i prowadzonej w nim działalności.

Obecnie własność intelektualna stanowi istotną część internetu. Dotyczy to przede wszystkim utworów objętych prawem autorskim. Prawo autorskie dotyczy m.in. stron internetowych, programów komputerowych, artykułów, wykorzystywanych zdjęć itp. Przy zawieraniu umów dotyczących tego rodzaju wytworów trzeba uwzględniać kwestie prawne związane z własnością intelektualną. Każdy przedsiębiorca korzystający z internetu musi wiedzieć, w jaki sposób korzystać z nieograniczonych zasobów internetowych, które – chociaż ogólnodostępne – to również chronione są prawem.