Prawnik w Bielsko-Białej: Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Kontynuujemy nasze rozważania dotyczące specyfiki własności intelektualnej oraz praktycznego zastosowania norm prawnych związanych z tym szerokim zagadnieniem. Skupiamy się przede wszystkim na praktycznym zastosowaniu prawa własności intelektualnej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W poprzednim artykule skupiliśmy się przede wszystkim na tym, czym jest własność intelektualna i czego dotyczy. Opisany został problem utworów objętych prawem autorskim, które funkcjonują przede wszystkim w internecie. W tym tekście w ramach dalszych rozważań podamy inne powody, dla których przedsiębiorcy powinni znać praktyczne zastosowanie prawa własności intelektualnej.

Znajomość prawa własności intelektualnej przez przedsiębiorców

Coraz więcej polskich przedsiębiorców nawiązuje współpracę z firmami zewnętrznymi lub freelancerami przy realizacji różnorodnych pojedynczych projektów. Należy mieć na uwadze fakt, że kwestia praw autorskich jest inaczej regulowana przy współpracy z podmiotem zewnętrznym niż w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Umowy cywilnoprawne w takich sytuacjach warto skonsultować z prawnikiem firmy, aby wszystkie kwestie – również te związane z prawem własności intelektualnej – były prawidłowo ujęte w zapisach umowy.

Przedsiębiorcy wdrażający różnorodne innowacje, przeprowadzający transfer technologii z dziedziny nauki do przedsiębiorstwa, korzystający z programów komputerowych, baz danych, sieci komputerowych itd. również muszą posiadać odpowiednie przygotowanie z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Co więcej, prawo własności intelektualnej obowiązuje również w dziedzinie reklamy. Prowadząc różnego rodzaju akcje promocyjne i marketingowe, także trzeba mieć wiedzę z zakresu umów, licencji i przenoszenia praw autorskich. Zarówno hasło reklamowe, jak i logo firmowe, projekt strony internetowej czy nawet domeny internetowej także dotyczą pewnych wytworów, które podlegają własności intelektualnej. Tak naprawdę niematerialnych elementów, które podlegają ochronie, może być bardzo wiele – począwszy od programu komputerowego usprawniającego działanie firmy, poprzez projekt kubka z logo firmowym.

Umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi z dziedziny prawa autorskiego i własności intelektualnej jest bardzo ważna również z uwagi na działania innych firm na rynku, stanowiących konkurencję dla przedsiębiorstwa. Po pierwsze, każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, aby wyniki jego prac, w tym niematerialne osiągnięcia, należały wyłącznie do niego, a więc nie były w żaden sposób wykorzystywane przez inne podmioty działające na rynku. Działa to jednak również w drugą stronę. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, jakie obowiązki na nich spoczywają oraz jak przestrzegać praw przysługujących innym podmiotom, aby ich nieumyślnie nie przekroczyć.

Konieczność przestrzegania praw własności intelektualnej wynika również z faktu, że w przypadku złamania obowiązujących norm prawnych musimy liczyć się z karami i odszkodowaniami, co wynika z odpowiedzialności cywilnej i prawnej.