Partnerzy

partner-01
Radca Prawny Wiesław Chrapkiewicz – radca prawny od 1988 roku; absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, egzamin sędziowski w 1986 roku poprzedzony aplikacją sądową. Współwłaściciel Kancelarii Prawniczej “IUSTITIA” s.c. od 1991 roku, następnie od 1996 roku właściciel Kancelarii Prawniczej “IUSTITIA”, później Kancelarii Radcy Prawnego “IUSTITIA”, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Absolwent Rocznego Studium Prawa Europejskiego w 2005 roku.
Specjalizacja: prawo gospodarcze, fuzje i przejęcia, prawo cywilne, prawo spółek, rozstrzyganie sporów, prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji.

partner-02
Radca Prawny Urszula Gworek – radca prawny od 1989 roku; absolwentka Indywidualnego Toku Studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w zakresie dwóch kierunków: Prawo oraz Administracja, egzamin sędziowski w 1987 r. poprzedzony aplikacją sądową. Od 1999 roku właściciel Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą w Bielsku-Białej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Absolwent Rocznego Studium Prawa Europejskiego w 2005 roku oraz rocznych Studiów Podyplomowych w zakresie Gospodarka Nieruchomościami  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w 2007 roku.
Specjalizacja: prawo cywilne, prawo spółek, prawo pracy, prawo bankowe, prawne zabezpieczenia wierzytelności, prawo wekslowe, obrót nieruchomościami, postępowania sądowe.

partner-03
Mirosław Hejosz – Radca Prawny

W 1997 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego w Lublinie, a następnie odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2001 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Absolwent Studium Prawa Europejskiego.

Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu prawa handlowego, prawa spółek i prawa cywilnego, jak również reprezentacją stron w postępowaniach sądowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dużych i małych podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych. Włada językiem angielskim.