Pracownicy

Pracownik

Dagmara Grzywacz – radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu mediacji i innych metod alternatywnego rozwiązywania sporów.

Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego w 2016 roku. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Katowicach.

Od 2012 roku związana z Kancelarią Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. w Bielsku-Białej.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej oraz prawa wekslowego. Opracowuje i opiniuje umowy a także reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych. Posługuje się językiem angielskim.

Michał Kaczanowski – adwokat

Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej.

W 2014 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.

Od 2015 roku związany z Kancelarią Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. w Bielsku-Białej.

Biegle włada prawniczym językiem angielskim, będąc posiadaczem certyfikatu TOLES Advanced.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa ubezpieczeniowego i transportowego. Opracowuje i opiniuje umowy a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych.

Odpowiada w Kancelarii za kontakty z kancelariami zagranicznymi, współpracującymi z Kancelarią Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p.

Pracownik

Pracownik

Magdalena Żurawska – asystent prawny

Ukończyła w 2018 roku Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku- Białej – kierunek Prawo, broniąc pracy magisterskiej pt. „Renomowane znaki towarowe”.

Od 2016 roku związana z Kancelarią Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. w Bielsku-Białej.

Odpowiada w Kancelarii za sprawy administracyjne i koordynowanie przebiegu postępowań sądowych i windykacyjnych.

Posługuje się językiem angielskim.